Moederkerk Stellenbosch

Dankfees | 6 September 2020

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 149821 | Rek no. 1498 043 232

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en Sondae teen 9:30 hier beskikbaar gemaak.