Moederkerk Swellendam

13 September 2020

Kan ek die sonde weerstaan as hy soos ‘n golf oor my breek? Kategese en alle Eredienste beskikbaar by: https://linktr.ee/ngswellendam.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 2220 580 000

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons