Moederkerk Swellendam

14-02-2021

Laat u koninkryk kom… VOORBIDDING Eredienste beskikbaar by: https://linktr.ee/ngswellendam.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 2220 580 000

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons