NG Elarduspark

Aanlyn Erediens | Die Oorspronklike Jesus - Deel 2 | Ds Danie Vermaak

Ons vier Seniorsondag en nooi alle seniors uit om na ons aanlyn erediens te kyk! Ds Danie Vermaak gaan verder kyk na die tema: Die Oorspronklike Jesus en gesels oor Jesus wat ons begelei om van solidariteit met ons bloed familie te skuif na solidariteit met die Koninkryk. Hy lees uit Lukas 12:49-53. Ons sien uit dat jy by ons aansluit!

Gee dankoffer

Snapscan

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 631-245 | Rek no. 150 058 0174

Gee dankoffer

Zapper

Zapper

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.