NG Kerk Edenvale

Sondag 9 Mei 2021 9h00 Erediens

Prediker: Ds Lafras Lombard

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 650 580 001

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.