NG Kerk Edenvale

Sondag 29 Mei 2021 17h00 Pinksterdiens

Prediker: Ds Lafras Lombard Tema: Die Heilige Gees stuur ons die wêreld in.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 650 580 001

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.