NG Kerk Edenvale

Sondag 29 Mei 2021 17h00 Pinksterdiens

Prediker: Ds Lafras Lombard Tema: Die Heilige Gees stuur ons die wêreld in.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 650 580 001

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.