NG Scottburgh

๐Ÿ’’ ๐“”๐“ป๐“ฎ๐“ญ๐“ฒ๐“ฎ๐“ท๐“ผ ๐“ข๐“ธ๐“ท๐“ญ๐“ช๐“ฐ 25 September 9:00

๐Ÿ“– Habakuk 1 & 2 Tema: โ€œGod is nowhereโ€ na โ€œGod is now hereโ€ Ds Pieter Grobler

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Standardbank | 057627 | 052810267

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons