NG Scottburgh

๐Ÿ’’ ๐“”๐“ป๐“ฎ๐“ญ๐“ฒ๐“ฎ๐“ท๐“ผ ๐“ข๐“ธ๐“ท๐“ญ๐“ช๐“ฐ 14 Julie 2024 9:00

๐Ÿ“– Efesiรซrs 4:1-16 (7) Tema: Vind jou hoed Ds Pieter Grobler

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Standardbank | 057627 | 052810267

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons