Hoe onderskei ons t.o.v. eredienste tydens verskillende vlakke van inperking?

Die regering het op 26 Mei 2020 aangekondig dat plekke van aanbidding met die aanvang van vlak 3 van die inperking (1 Junie 2020) eredienste kan hervat onder spesifieke omstandighede. Eredienste kan slegs plaasvind wanneer daar aan die vereistes voldoen word soos uiteengesit in die staatskoerant.

Die vraag ontstaan nou: Hoe kan gemeentes, binne die grense van die regering se vereistes, kreatief te werk gaan om op hierdie veranderende landskap te reageer? Hoe onderskei ons wat reg en verantwoordelik is? Gemeentes sal hierdie vraag verskillend antwoord, afhangende van elkeen se konteks en vertrekpunte.
 
Wat ons wel na twee maande van grendeltyd weet is dat gemeentes oor meer innoverende kapasiteit beskik as wat ons gedink het. Kom ons benut hierdie kapasiteit ook in hierdie nuwe fase en leer by mekaar oor hoe en wanneer ons die “oopmaak” kan hanteer. 

Leer saam en help mekaar

Ons wil gemeenteleiers uitnooi om hierdie blad te gebruik om riglyne te deel wat ander gemeentes kan help. Riglyne wat ons via hierdie blad ontvang, en wel aan die regering se vereistes voldoen, word dan hieronder geplaas sodat ander daarby kan baat.

  • Ontwikkel 'n voorstel wat sin maak in jul eie konteks, aan alle vereistes van die regering (soos gepubliseer in die staatskoerant) voldoen, en waarby ander geloofsgemeenskappe dalk ook kan baat.
  • Sodat ons jou kan bereik
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voorstelle vir (en deur) gemeentes

NGK Hoopstad

Konteks: Hoopstad NG Gemeente is ‘n paradoks binne haar milieu. Ons gemeente is ‘n eg plattelandse gemeente wat groter is as meeste en dit bied

Lees voorstel »

Adelaide

Die Dagbestuur van die NG Kerk Adelaide het besluit om nie op Vlak 3 te begin met eredienste in die kerkgebou nie. Die regulasies is

Lees voorstel »

NG Goudini

Die volgende is deur die dagbestuur van NG Goudini aanvaar: Alhoewel die Nasionale inperking na vlak 3 geskuif is en godsdienstige samekomste kan plaasvind met

Lees voorstel »

NGK Stutterheim

Beste lidmaat van NG gemeente Stutterheim Op 25 Mei 2020 het President Ramaphosa in sy toespraak aangedui dat kerke onder streng voorwaardes in vlak 3

Lees voorstel »