kieskerkadmin

NG Kerk Brackenfell

Die kerkraad het op Maandag, 1 Junie, vergader om te besin oor die oopmaak van die kerkgebou vir eredienste. Ons is ‘n gemeente wat omgee vir mekaar en die liefdesgebod dryf ons keuses sowel as ons doen en late. Die kerkraad het besluit (en glo) die regte ding om nou te doen om uiting te …

NG Kerk Brackenfell Read More »

NGK Hoopstad

Konteks: Hoopstad NG Gemeente is ‘n paradoks binne haar milieu. Ons gemeente is ‘n eg plattelandse gemeente wat groter is as meeste en dit bied sekere uitdagings. Ons is ‘n gemeente met ‘n hoë tal lidmate wat op Sondae eredienste bywoon. Ons is redelik eweredig versprei in ouderdomsgroepe wat beteken dat ons nie ‘n oorwegende …

NGK Hoopstad Read More »

Adelaide

Die Dagbestuur van die NG Kerk Adelaide het besluit om nie op Vlak 3 te begin met eredienste in die kerkgebou nie. Die regulasies is te streng en maak eredienste onpersoonlik en klinies. Dit is onmoontlik om ware koinonia te skep. Temperature moet gemeet word en niemand mag mekaar groet nie. Mense mag nie in …

Adelaide Read More »

NG Goudini

Die volgende is deur die dagbestuur van NG Goudini aanvaar: Alhoewel die Nasionale inperking na vlak 3 geskuif is en godsdienstige samekomste kan plaasvind met nie meer as 50 mense nie, het ons as bedieningspan besluit om egter voort te gaan om eredienste regstreeks op ‘n virtuele wyse aan te bied. Dit bly steeds ‘n …

NG Goudini Read More »

Moederkerk Stellenbosch

Stellenbosch is as een van die Covid-19 hotspots geïdentifiseer. In die lig hiervan, en op grond van ons profetiese en priesterlike rol in die gemeenskap, het ons die volgende voorlopige reëlings getref: Ons gaan voortgaan met ons aanlyn-eredienste (dus is daar vir nou steeds geen gesamentlike eredienste op Sondae in enige van ons aanbiddingsruimtes nie). Ons ondersteun komende …

Moederkerk Stellenbosch Read More »

NGK Stutterheim

Beste lidmaat van NG gemeente Stutterheim Op 25 Mei 2020 het President Ramaphosa in sy toespraak aangedui dat kerke onder streng voorwaardes in vlak 3 van die nasionale inperking met samekomste mag voortgaan. Die kerkraad het, diep onder die indruk van die kompleksiteit van die situasie, asook die uiteenlopende menings en behoeftes van lidmate, op …

NGK Stutterheim Read More »

Sinode Wes-Kaapland: Eredienste tydens Vlak 3 besluitnemingsproses

Dokument voorberei deur André Agenbach en ander. Inleidend Hiermee wil ons hulp gee aan gemeentes vir die wyse waarop hulle deur ‘n geloofsonderskeidende proses besluite kan neem t.o.v. eredienste tydens Vlak 3 van die staat van inperking. Ons bied dit aan as ‘n geloofsonderskeidende proses in vier fases waarmee gemeentes tot spesifieke besluite kan kom. …

Sinode Wes-Kaapland: Eredienste tydens Vlak 3 besluitnemingsproses Read More »

Hoe open mens jou kerk vir eredienste? (NG Kerk in Oos-Kaapland)

Oorspronklik gepubliseer in Grens.Pos – die sinodale nuusbrief van die NG Kerk in Oos-Kaapland By die skryf hiervan is die regulasies vir Vlak 3 van inperking steeds nie gepubliseer nie. Dit is egter belangrik om onsself te begin oriënteer aan die ontplooiende nuwe realiteite. Daarom ‘n paar gedagtes. Moenie polariseer oor die heropening van kerkgeboue, …

Hoe open mens jou kerk vir eredienste? (NG Kerk in Oos-Kaapland) Read More »

Pellissier Gemeente, Bloemfontein

EREDIENSTE VIR 50 MENSE OF MINDER? Dinsdagaand 26 Mei is daar deurgegee dat kerke weer vanaf Junie eredienste vir tot 50 mense mag hou, maar met baie streng voorwaardes. En predikante is ook nou essensiële werkers! Ons is dankbaar vir die erkenning wat president Ramaphosa aan die rol van kerke en kerkleiers gegee het en …

Pellissier Gemeente, Bloemfontein Read More »